2017.02.24-ны нислэгүүд
Өмнөх өдөр       |      Дараах өдөр
ОЛОН УЛСЫН НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ОНГОЦНЫ ТӨРӨЛ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ТАЙЛБАР
УЛААНБААТАР СӨҮЛ OM301 B763 07:59 10:40 БУУСАН
УЛААНБААТАР ХОНГ КОНГ OM297 B738 08:15 12:25 ХӨӨРСӨН
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 B738 08:51 13:17 ХӨӨРСӨН
УЛААНБААТАР СОЛОНГОС BX412 A320 16:40 20:35 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 B738 15:30 17:35 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE868 B738 17:10 20:15 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 B763 17:15 19:30 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM931 B738 23:45 02:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 AT72 13:40 16:10 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 F50 14:20 16:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 F50 19:00 08:19 ТӨЛӨВЛӨСӨН
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ОНГОЦНЫ ТӨРӨЛ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ТАЙЛБАР
СОЛОНГОС УЛААНБААТАР BX411 A320 12:05 15:56 ТӨЛӨВЛӨСӨН
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 B738 11:55 13:53 ТӨЛӨВЛӨСӨН
СӨҮЛ УЛААНБААТАР KE867 B738 12:00 15:11 ТӨЛӨВЛӨСӨН
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 B763 20:30 23:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ХОНГ КОНГ УЛААНБААТАР OM298 B738 13:25 17:34 ТӨЛӨВЛӨСӨН
СӨҮЛ УЛААНБААТАР OM302 B763 12:20 15:35 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 B738 14:30 20:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 AT72 16:50 19:25 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 F50 16:45 18:10 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 F50 22:20 01:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН