2017.03.28-ны нислэгүүд
Өмнөх өдөр       |      Дараах өдөр
ОЛОН УЛСЫН НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ОНГОЦНЫ ТӨРӨЛ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ТАЙЛБАР
УЛААНБААТАР ХОНГ КОНГ OM297 B738 06:31 10:27 ХӨӨРСӨН
УЛААНБААТАР СӨҮЛ OM301 B738 08:52 11:42 ХӨӨРСӨН
УЛААНБААТАР СОЛОНГОС BX412 A321 14:40 11:03 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 B738 11:50 13:39 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 B738 17:55 20:10 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР БУГАТ MR8871 AT72 14:20 17:20 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 A320 11:05 15:06 ТӨЛӨВЛӨСӨН
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ОНГОЦНЫ ТӨРӨЛ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ТАЙЛБАР
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 A320 06:53 10:14 БУУСАН
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 B738 08:49 10:42 ХӨӨРСӨН
СОЛОНГОС УЛААНБААТАР BX411 A320 09:55 13:47 ХӨӨРСӨН
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 B738 21:10 23:40 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ХОНГ КОНГ УЛААНБААТАР OM298 B738 12:05 16:05 ТӨЛӨВЛӨСӨН
СӨҮЛ УЛААНБААТАР OM302 B738 13:20 16:50 ТӨЛӨВЛӨСӨН
БУГАТ УЛААНБААТАР MR8872 AT72 18:00 21:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН