ШУУРХАЙ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ:
2018-12-10 10:57:32 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-12-10 10:57:32 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. IFA2835: 2018-12-10ны УЛААНБААТАР - КАЗАХСТАН чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна.
Олон улс
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 БУУСАН
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 БУУСАН
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 БУУСАН
УЛААНБААТАР СӨҮЛ OM301 БУУСАН
Орон нутаг
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 БУУСАН
УЛААНБААТАР ОЮУ ТОЛГОЙ OM7071 БУУСАН
УЛААНБААТАР ОВООТ MR231 БУУСАН
УЛААНБААТАР ТАЯН 7777 БУУСАН
АВИА КОМПАНИ
Өнөөдөр зочилсон
134
Нийт зочилсон
291540