ШУУРХАЙ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ:
2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-10-23 09:31:01 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. MR861: 2018-10-23ны УЛААНБААТАР - ЭРЭЭН чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна. MR862: 2018-10-23ны ЭРЭЭН - УЛААНБААТАР чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна. AJR877: 2018-10-23ны ОРБИТ РАЙОН - МӨНГӨН МОРЬТ чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна. AJR878: 2018-10-23ны МӨНГӨН МОРЬТ - НИСЛЭГ CENTER чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна. AJR878: 2018-10-23ны NISLEG CENTER - ОРБИТ РАЙОН чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна.
Олон улс
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
PAOM УЛААНБААТАР N900FJ БУУСАН
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 БУУСАН
УЛААНБААТАР ХОНГ КОНГ OM297 БУУСАН
БУСАН УЛААНБААТАР BX411 БУУСАН
Орон нутаг
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
УЛААНБААТАР ОЮУ ТОЛГОЙ MR213 БУУСАН
УЛААНБААТАР АЛТАЙ MR191 БУУСАН
УЛААНБААТАР ОЮУ ТОЛГОЙ OM7071 БУУСАН
ОЮУ ТОЛГОЙ УЛААНБААТАР MR214 БУУСАН
АВИА КОМПАНИ
Өнөөдөр зочилсон
132
Нийт зочилсон
282885