ШУУРХАЙ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ:
2018-04-20 12:02:22 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-04-20 12:02:22 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-04-20 12:02:22 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. 2018-04-20 12:02:22 байдлаар саатсан, цуцлагдсан нислэг байхгүй байна. MO101: УЛААНБААТАР - ЭРХҮҮ чиглэлийн нислэг 2018-04-20 07:50 цаг хүртэл саатсан байна. TCCMB: КАЗАХСТАН - УЛААНБААТАР чиглэлийн нислэг 2018-04-20 19:30 цаг хүртэл саатсан байна. MAK609: 2018-04-20ны УЛААНБААТАР - ХҮДЭР СУМ РАЙОН чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна. MAK609: 2018-04-20ны ХҮДЭР СУМ РАЙОН - БУГЫН САА чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна. MAK609: 2018-04-20ны БУГЫН САА - УЛААНБААТАР чиглэлийн нислэг цуцлагдсан байна.
Олон улс
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 БУУСАН
УЛААНБААТАР ХОНГ КОНГ OM297 БУУСАН
БУСАН УЛААНБААТАР BX411 БУУСАН
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 БУУСАН
Орон нутаг
Нисэн гарах Нисэн буух Аялалын дугаар Тайлбар
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR121 БУУСАН
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MR191 БУУСАН
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН BCA01 БУУСАН
УЛИАСТАЙ УЛААНБААТАР MR192 БУУСАН
АВИА КОМПАНИ
Өнөөдөр зочилсон
183
Нийт зочилсон
246571