2017.03.28-ны нислэгүүд
Өмнөх өдөр       |      Дараах өдөр
ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ОНГОЦНЫ ТӨРӨЛ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ТАЙЛБАР
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ OM7071 B738 07:18 08:07 БУУСАН
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MR111 F50 08:05 09:14 БУУСАН
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MR211 AT72 08:18 00:29 ХӨӨРСӨН
УЛААНБААТАР ТҮМЭ AJR853 EC145 08:59 09:38 ХӨӨРСӨН
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ MO95 F50 09:30 10:38 ХӨӨРСӨН
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ OM7073 B738 20:00 20:37 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР УЛААНГОМ MR161 F50 21:00 01:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР УЛААНГОМ MO83 F50 20:10 00:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 F50 13:30 16:30 ТӨЛӨВЛӨСӨН
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ОНГОЦНЫ ТӨРӨЛ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ТАЙЛБАР
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР OM7072 B738 08:38 09:38 БУУСАН
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР OM7074 B738 22:00 22:37 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MR112 F50 19:00 20:30 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MR212 AT72 11:10 13:40 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MO84 F50 00:30 02:50 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР MO96 F50 11:30 12:40 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MO98 F50 17:00 19:40 ТӨЛӨВЛӨСӨН