2017.02.24-ны нислэгүүд
Өмнөх өдөр       |      Дараах өдөр
ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ОНГОЦНЫ ТӨРӨЛ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ТАЙЛБАР
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 F50 07:28 11:16 БУУСАН
УЛААНБААТАР АЛТАЙ MO61 F50 08:08 10:00 БУУСАН
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ OM7071 B738 14:00 14:37 ТӨЛӨВЛӨСӨН
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MR141 F50 15:45 17:15 ТӨЛӨВЛӨСӨН
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ОНГОЦНЫ ТӨРӨЛ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ТАЙЛБАР
АЛТАЙ УЛААНБААТАР MO62 F50 10:33 13:18 ХӨӨРСӨН
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР OM7072 B738 16:00 17:05 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MR142 F50 17:45 19:15 ТӨЛӨВЛӨСӨН
ХОВД УЛААНБААТАР MR162 F50 11:45 14:09 ТӨЛӨВЛӨСӨН